Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Læring
Mødedato: 1. marts 2021
Mødested: Mødelokale 3 og 4 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

14. UngeprofilundersøgelsenKlik her for at folde ud og læse mere om Ungeprofilundersøgelsen

15. Fastsættelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelserneKlik her for at folde ud og læse mere om Fastsættelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne

16. Årets gang i Børn og FamilieKlik her for at folde ud og læse mere om Årets gang i Børn og Familie

17. Organisering af tilsyn og vedligeholdelse af legepladserKlik her for at folde ud og læse mere om Organisering af tilsyn og vedligeholdelse af legepladser

18. Ansøgning om opnormering af børnetallet i privatinstitutionen BøgehavenKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om opnormering af børnetallet i privatinstitutionen Bøgehaven

19. Forældrebetaling som følge af pulje til normering i dagtilbud 2021 Klik her for at folde ud og læse mere om Forældrebetaling som følge af pulje til normering i dagtilbud 2021

20. Ændringer af skoledistrikt vedr. Hedensted Skole og StjernevejskolenKlik her for at folde ud og læse mere om Ændringer af skoledistrikt vedr. Hedensted Skole og Stjernevejskolen

21. Behandling af høringssvar vedr. organisering af dansk som andetsprog. Klik her for at folde ud og læse mere om Behandling af høringssvar vedr. organisering af dansk som andetsprog.

22. Aftale om midler til at løfte faglighed og trivselKlik her for at folde ud og læse mere om Aftale om midler til at løfte faglighed og trivsel

23. OrienteringspunktKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringspunkt

24. Til orienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Til orientering

25. Digital godkendelse af dagsordenKlik her for at folde ud og læse mere om Digital godkendelse af dagsorden