Bofællesskabet Højtoften

Bofællesskabet Højtoften ligger i Lindved, en mindre landsby, i Hedensted Kommune tæt ved marker og i et område med parcelhuse, ældreboliger og almennyttige boliger.
Billede af indgangspartiet til Bofællesskabet Højtoften

Besøgsrestriktioner på Bofællesskabet Højtoften

På baggrund af en bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet er der pr. 16. november 2020 indført midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud i Hedensted Kommune.

Læs mere om de midlertidige besøgsrestriktioner

Læs mere om retningslinjer for besøgendes brug af mundbind og personalets brug af visir eller maske.


På Bofællesskabet Højtoften bor der 19 borgere i alderen 34 til 84 år med nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne i let til middelsvær grad. Flere borgere har en erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning og/eller psykiatriske problemstillinger.

I december 2019 startede Højtoften et tilbud målrettet borgere med erhvervet hjerneskade

Borgere på Højtoften modtager socialpædagogisk støtte. I hverdagen er der fokus på:

  • At støtte borgerne i de opgaver, der opstår i forbindelse med almindelige, daglige aktiviteter i hjemmet
  • At støtte borgeren i kontakten med familie og venner.
  • At støtte borgeren til at blive mere selvstændig og selvhjulpen.

På Højtoften tager vi udgangspunkt i det borgerens kan, ønsker og gerne vil lære! 

Kontakt

Velfærdsrådgivningen

Tlf.: 79755820

Digital Post til Velfærdsrådgivningen