Bofællesskabet Højtoften

Bofællesskabet Højtoften ligger i Lindved, en mindre landsby, i Hedensted Kommune tæt ved marker og i et område med parcelhuse, ældreboliger og almennyttige boliger.

Da vores bofællesskaber på nuværende tidspunkt ikke er åbne for besøgende på grund af smitterisikoen for Coronavirus, er der mulighed for, at borgere og pårørende kan skype eller facetime sammen.

Jævnfør pressemeddelelsen udsendt fredag den 27. marts 2020, iværksætter Social Omsorg et nyt tiltag omkring brug af iPads til, at bryde isolation for borgerne i bofællesskaber og på plejehjem.

Bofællesskabet Højtoften tilbyder i denne forbindelse en iPad-telefontid, alle dage imellem 13.00-14.00. Vi ønsker, at du som pårørende ringer til Højtoftens hovedtelefon på telefon 79 83 30 10, hvorefter personalet vil gå til den pågældende borger med Højtoftens iPad og støtte borgeren i at modtage opkaldet.

Under hvert enkelt bofællesskab er der en vejledning til, hvordan du, som pårørende, kommer i kontakt med bofællesskabet. Der henvises til ”Vejledning til pårørende-iPads”.

På Bofællesskabet Højtoften bor der 19 borgere i alderen 34 til 84 år med nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne i let til middelsvær grad. Flere borgere har en erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning og/eller psykiatriske problemstillinger. 

I december 2019 startede Højtoften et tilbud målrettet borgere med erhvervet hjerneskade

Borgere på Højtoften modtager socialpædagogisk støtte. I hverdagen er der fokus på:

  • At støtte borgerne i de opgaver, der opstår i forbindelse med almindelige, daglige aktiviteter i hjemmet
  • At støtte borgeren i kontakten med familie og venner.
  • At støtte borgeren til at blive mere selvstændig og selvhjulpen.

På Højtoften tager vi udgangspunkt i det borgerens kan, ønsker og gerne vil lære! 

Kontakt

Velfærdsrådgivningen

Tlf.: 79755820

Digital Post til Velfærdsrådgivningen