Bofællesskabet Højtoften

Bofællesskabet Højtoften ligger i Lindved, en mindre landsby, i Hedensted Kommune tæt ved marker og i et område med parcelhuse, ældreboliger og almennyttige boliger.
Billede af indgangspartiet til Bofællesskabet Højtoften

Bofællesskabet Højtoften.

På Bofællesskabet Højtoften bor der 21 borgere i alderen 37 til 84 år med nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne i let til middelsvær grad. Flere borgere har en erhvervet hjerneskade, demens, udviklingshæmning og/eller psykiatriske problemstillinger.

Højtoften vil i de kommende år tilpasse tilbuddet med særlig fokus på borgere med udviklingshæmning og demens samt borgere med hjerneskade.

Borgere på Højtoften modtager socialpædagogisk støtte. I hverdagen er der fokus på:

  • At støtte borgerne i de opgaver, der opstår i forbindelse med almindelige, daglige aktiviteter i hjemmet.
  • At støtte borgeren i kontakten med familie og venner.
  • At støtte borgeren til at blive mere selvstændig og selvhjulpen.

På Højtoften tager vi udgangspunkt i det borgerens kan, ønsker og gerne vil lære!

 

 

Kontakt

Velfærdsrådgivningen

Tlf.: 79755820

Digital Post til Velfærdsrådgivningen