Sådan kommer du på plejehjem

Her kan du få informationer om, hvordan du kan blive visiteret til et plejehjem - samt de særlige visitationskriterier, der er gældende for borgere med demens, der ønsker plejebolig på Kærminde Plejehjem.

Du kan godkendes til en plejebolig, hvis:

 • Du har en varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet.
 • Dit behov for hjælp og støtte er uforudsigeligt og kan ikke planlægges med faste besøg samt hjælp og støtte kan ikke varetages i dit eget hjem.
 • Du ikke selv er i stand til selv at tilkalde hjælp.
 • Du kan ikke klare dig med dagtilbud eller aflastning.
 • Du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller du ikke kan være alene mellem besøgene, samt at pårørende ikke kan varetage omsorgen mellem besøgene.
 • Du er terminalerklæret (døende).

Du skal være klar til at overtage boligen, når tilbuddet kommer (inden for én måned).

Har du særlige ønsker i forhold til geografi, er det vigtigt du fortæller Center for Visitation & Hjælpemidler dette.

I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan støtte dig i forhold til dine behov. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter f.eks. omkring måltiderne.

Hvem kan få en plejebolig på Kærminde Plejehjem

Kærminde Plejehjem er Hedensted Kommunes særlige demensplejehjem.
Du kan godkendes til en plejebolig på Kærminde Plejehjem, hvis:

 • Du har en lægeligt diagnosticeret demens, eller vurderet med tilsvarende symptomer.
 • Du har behov for at bo i overskuelige rammer, hvor personalet er uddannet til at varetage dine særlige behov.
 • Du har behov for en særlig indsats, hvis du:
  • Har udadreagerende adfærd
  • Er til fare for dig selv
  • Har angst/uro
  • Har en længerevarende forstyrret døgnrytme
  • Har en adfærd der kræver støtte i sociale sammenhænge

Det er Center for Visitation & Hjælpemidler der sammen med Hedensted Kommunes demenskonsulenter vurderer, om du kan godkendes til en plejebolig på Kærminde Plejehjem.

Husleje og indskud

 • Du skal betale husleje til boligselskabet efter lejelovens bestemmelser
 • Du kan søge boliglån til indskud hos borgerservice
 • Du kan søge om boligstøtte og varmetillæg via www.borger.dk. Du kan ringe til Udbetaling Danmark på tlf.: 70 11 12 13 og få hjælp til at søge digitalt, hvis du ikke selv er i stand til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. 

Mere information om plejehjemmene

Find mere information om det enkelte plejehjem, boligstørrelse, aktiviteter med mere.