Sådan kommer du på plejehjem

Her kan du få information om, hvordan du kan blive visiteret til et plejehjem.

Ønsker du at komme på plejehjem, skal du kontakte Velfærdsrådgivningen.

Du kan ansøge om en plejebolig på et plejehjem, hvis:

  • Du har en væsentlig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som gør du har et omfattende behov for hjælp og støtte hele døgnet i gennem (eller mere end 8 besøg pr. døgn),
  • Dit behov for hjælp og støtte er uforudsigeligt og ikke kan varetages i dit eget hjem
  • Du ikke selv er i stand til at tilkalde hjælp
  • Du er terminal/døende

Du skal være klar til at flytte, når tilbuddet kommer (inden for 1 måned).

Har du særlige ønsker i forhold til geografi, er det vigtigt du fortæller Velfærdsrådgivningen dette.

Du kan få en bolig på et plejehjem med demensafsnit, hvis:

  • Du har en lægeligt diagnosticeret demens
  • Du er særligt skrøbelig eller udadreagerende og har særlige behov for hjælp i sociale sammenhænge
  • Du har behov for at bo i overskuelige rammer, hvor personalet er uddannet til at varetage dine særlige behov

Husleje og indskud

  • Du skal betale husleje til boligselskabet efter lejelovens bestemmelser
  • Du kan søge boliglån til indskud hos borgerservice
  • Du kan søge om boligstøtte og varmetillæg via www.borger.dk. Du kan ringe til Udbetaling Danmark på tlf.: 70 11 12 13 og få hjælp til at søge digitalt, hvis du ikke selv er i stand til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. 

Mere information om plejehjemmene

Find mere information om det enkelte plejehjem, boligstørrelse, aktiviteter med mere.