Hedenstedkortet - Bliv klogere på din kommune

Hvordan har befolkningsudviklingen været i dit nabolag? Hvordan er fordelingen af familietyper, og hvad med beskæftigelsen i området?
kort over Hedensted

Hedenstedkortet hjælper dig til at blive klogere på dit lokalområde ved at slippe flere af kommunens data fri, og gøre dem tilgængelige for borgere, virksomheder og andre interesserede.

Hedenstedkortet indeholder information om den geografiske fordeling af borgere, virksomheder og bygningsmassen i Hedensted Kommune. Informationerne er fra januar måned indeværende år. Informationer, som i øjeblikket vises på Hedenstedkortet er:

  • Aldersfordeling
  • Familietyper
  • Statsborgerskab
  • Beskæftigelse
  • Flytninger
  • Fordeling af brancher (virksomheder)
  • Antal arbejdspladser

Informationerne i kortet vises på baggrund af Hedensted Kommunes skoledistrikter.

Du kan få adgang til de data, der ligger til grund for Hedenstedkortet på Opendata.dk (søg på 'Hedensted').

Kontakt