Stiplan 2020 - 2030

Her kan du læse om Hedensted kommunes mål for de større trafikstier og forslag til stiprojekter.
Sti ved Snaptunvej

Hedensted Kommune vil fremme færdsel til fods og på cykel – både i hverdagen og på fritidsture. Stiplanens vision er et sammenhængende og sikkert stinet i kommunen for både lokale borgere og besøgende. Målet er blandt andet at binde kommunens byer sammen internt i et stinet, der kan være med til at fremme sundhed, reducere trængsel og gavne miljøet. 

Cyklen skal på korte ture være et enkelt og attraktivt alternativ til bilen. 

I stiplanen kan du derfor også finde en liste og et kort med forslag til stiprojekter, om hvordan stinettet tænkes udbygget i de kommende år og på længere sigt. 

Her kan du læse Stiplan 2020 – 2030.