Tørring byudvikling

I Tørring sker der rigtig mange ting lige nu. Vi står midt i en masse store bygge- og renoveringsprojekter, der involverer midtbyen og påvirker borgere, virksomheder og butikker. Læs mere nedenfor.
Tørring byskilt

Seneste nyt

Der en stor aktivitet på gaderne omkring Torvet i Tørring. Det er i øjeblikket Hedensted Spildevand og Tørring Kraftvarme der er i gang med større og nødvendige renoveringsarbejder med udskiftning og fornyelse af kloak- og regnvandsledninger samt udskiftning af fjernvarmerør. Disse arbejder er vigtige at få lavet før den planlagte renovering af Torvet for alvor går i gang, så der ikke i mange år skal graves i det nye torv.

Hedensted kommune, Hedensted Spildevand og Tørring Kraftvarme har sammen med Udviklingsrådet i Tørring og Handelstandsforeningen lavet en tidsplan for de arbejder der skal foregå på og omkring Torvet. Det har i denne planlægning været et gennemgående krav at der skal kunne køres til Torvet og parkeres i området. Der må ikke på noget tidspunkt være helt spærret.

Planen for arbejderne løber i 2022, og det er en forlængelse af de planer, der har været meldt ud tidligere. Grunden til dette er primært at ledningsarbejderne er mere omfattende og tager længere tid end oprindeligt forudsat. Det har også været vigtigt, at der er tilstrækkelig luft mellem de enkelte etaper, således at der ikke pludselig er byggeplads i hele området på en gang.

Tørring torv

Skitsetegning af planen for Torvet i Tørring.

Læs mere om de enkelte etaper herunder.