Tørring Bydelsplan

Bydelsplanen for det nordvestlige Tørring og de indkomne bemærkninger fra høringsfasen blev behandlet og endelig vedtaget af byrådet d. 23. juni 2021.

Bydelsplanen, der er blevet til i et tæt samarbejde med Udviklingsrådet og borgere i alle aldre i Tørring, åbner mulighed for et nye boligområder der fuldt udbygget vil kunne rumme 300-500 boliger.

Bydelsplanen er udarbejdet på baggrund af Tørring Masterplan og kommuneplanen for 2017-2029 og udgør grundlaget for fremtidige lokalplaner og projekter i området.

Nedenfor finder du alle materialerne om bydelsplanen:

(P.g.a. mange kort og tegninger er materialet ikke fuldstændigt webtilgængeligt) 

Hvis du har spørgsmål til bydelsplanen, er du velkommen til at sende en mail til [email protected].

I forbindelse med høringsfasen blev der produceret fem små videoer, som informerer om detaljerne i bydelsplanen.

Video 1 - Introduktion

Video 2 - Området

Video 3 - Det blå og det grønne

Video 4 - Infrastruktur

Video 5 - Boligstruktur