Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 5. december 2017
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

Dagsordenpunkter

159. Landzonetilladelse til opførelse af ny boligKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig

160. Diskotek på Gammelgårdsvej 4, 7130 JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Diskotek på Gammelgårdsvej 4, 7130 Juelsminde

161. Dispensation fra krav om støjskærm ved Strandhusevej 27 i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Dispensation fra krav om støjskærm ved Strandhusevej 27 i Juelsminde

162. Kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021Klik her for at folde ud og læse mere om Kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021

163. Høring om justering af Natura 2000-områdegrænserKlik her for at folde ud og læse mere om Høring om justering af Natura 2000-områdegrænser

164. Remmerslund Genbrugsstation - administrationspraksis for opfølgning på brugen af Genbrug 24/7 Klik her for at folde ud og læse mere om Remmerslund Genbrugsstation - administrationspraksis for opfølgning på brugen af Genbrug 24/7

165. Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2018Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2018

166. Rød midterafmærkning på Hovedvejen syd for Hedensted Klik her for at folde ud og læse mere om Rød midterafmærkning på Hovedvejen syd for Hedensted

167. Anlæg til bolig- og erhvervsformålKlik her for at folde ud og læse mere om Anlæg til bolig- og erhvervsformål

168. Orientering og opfølgning økonomimøderKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering og opfølgning økonomimøder

169. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

170. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt