Undtagelser - hvornår kan man ikke få aktindsigt?

Forbud mod aktindsigt i visse sagstyper

Offentlighedsloven undtager aktindsigt i visse sager, primært:

  • Straffesager
  • Sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste
  • Personalesager – man kan dog få oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser
  • Førelse af kalender

Interne arbejdsdokumenter

Interne arbejdsdokumenter er som udgangspunkt ikke omfattet af retten til aktindsigt. Som interne dokumenter anses dokumenter, der er ikke er afgivet til udenforstående, f.eks. interne mails og dokumenter udarbejdet til eget brug.

Såfremt de interne dokumenter alene indeholder kommunens endelige beslutning i en sag, eller indeholder oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse og som ikke fremgår af andre dokumenter, skal disse oplysninger udleveres (dog ikke hvis dette kræver uforholdsmæssigt ressourceforbrug.) 

Fortrolige oplysninger

Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om fortrolige forhold som f.eks.:

  • Oplysninger om enkeltpersoners private herunder økonomiske forhold
  • Oplysninger om private virksomheders drifts- eller forretningsforhold el. lign.

Kontakt

Politik & Udvikling

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Politik & Udvikling