Aktindsigt for parter

Hvis man er part i en sag, kan man søge aktindsigt efter Forvaltningslovens regler. Forvaltningsloven giver videre adgang til aktindsigt end Offentlighedsloven.

En parts ret til aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle dokumenter, der vedrører sagen. Forvaltningsloven har dog undtaget bl.a. interne arbejdsdokumenter fra aktindsigt.

Hvis du ønsker aktindsigt, skal du rette henvendelse til kommunen. Henvendelsen bør ske til den sagsbehandler eller den afdeling, som behandler sagen eller er i besiddelse af dokumentet. Der er ikke særlige formkrav. Anmodning kan sendes pr. brev, Digital Post eller fremsættes ved telefonisk eller personlig henvendelse. Du skal oplyse, hvad du ønsker aktindsigt i (evt. ved angivelse af CPR.nr.).

Hvis du har brug for vejledning vedrørende dine muligheder for at få partsaktindsigt, kan du kontakte sagsbehandleren i den sag, hvor du er part.