Alkoholbevilling

Læs her hvad du skal vide om at søge alkoholbevilling til din virksomhed eller lejlighedstilladelse til et arrangement.
Udskænkning af alkohol i bar

Hvordan får du en alkoholbevilling?

Du må kun servere alkohol på din restauration, café eller lignende, hvis du har en alkoholbevilling.

Bevillingsnævnets sekretariat foretager den praktiske sagsbehandling, som bl.a. består i at udarbejde økonomiske analyser mv. Lokalpolitiet vurderer de vandelskrav, loven foreskriver. Alkoholbevilling gives af et af Byrådet nedsat Bevillingsnævn efter forhandling med Lokalpolitiet.

Afslag fra Bevillingsnævnet kan indbringes for Byrådet. Bevillingsnævnet foretager ved hver enkelt ansøgning en konkret og individuel bedømmelse af ansøgningen. 

Ansøgninger om alkoholbevillinger eller fornyelse heraf skal fra den 1. marts 2009 sendes til:
Hedensted Kommune, Borgmesterkontoret,
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Tlf.: 79 75 50 05

Ansøgning kan findes på Politiets hjemmeside eller rekvireres på Borgmesterkontoret.

Lejlighedstilladelse

Hvis du skal afholde et arrangement eller begivenhed, hvor der udskænkes alkohol, skal du ansøge om en lejlighedstilladelse. 

Ansøgningen skal sendes via Politiets hjemmeside