Juelsminde Digelag

Klimaforandringerne betyder, at vandstanden i havet stiger. Det betyder, at situationer med ekstrem højvande bliver både hyppigere og voldsommere og at grundvandsstanden i de kystnære områder vil stige.
Luftfoto af Juelsminde Havn

Den 29. august 2021 blev Juelsminde Digelag stiftet. Digelaget har til formål at højvandsikre Juelsminde by til kote 2,5 meter. Digelaget skal anlægge og drifte højvandsbeskyttelse på ca. 6 km kyststrækning og digelaget består af ca. 1400 medlemmer herunder Hedensted kommune. Afgrænsningen af digelaget kan ses på kort over Juelsminde Digelag.

Bestyrelsen for Juelsminde Digelag vil løbende udsende nyhedsbreve, hvor status for projektet samtidig opdateres. 

Kontingentopkrævning for 2024

Tidligere blev kontingentet opkrævet via ejendomsskattebilletten, dette er dog ikke længere muligt.
Hedensted Kommune vil derfor fremsende en særskilt faktura på kontingentopkrævningen via digital post til grundejere inden årsskiftet.

Spørgsmål vedrørende Juelsminde Digelag og højvandssikring af Juelsminde kan rettes til:
Hedensted Kommune, Projektleder:  Jesper Frost Magnussen [email protected] 
Juelsminde Digelag, Formand: Bent Alminde [email protected]  

 

 

Du skal være opmærksom på, at YouTube sætter en eller flere cookies på din enhed, når du afspiller videoen.

Filmen nedenfor viser, hvordan Juelsminde vil blive påvirket af stigende havvand, med og uden de mobile diger, der er til rådighed i dag. Det forventes, at hyppigheden og højden af den enkelte højvandshændelse vil stige over de næste årtier.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift