Juelsminde Digelag

Klimaforandringerne betyder, at vandstanden i havet stiger. Det betyder, at situationer med ekstrem højvande bliver både hyppigere og voldsommere og at grundvandsstanden i de kystnære områder vil stige.
Luftfoto af Juelsminde Havn

Den 29. august 2021 blev Juelsminde Digelag stiftet. Digelaget har til formål at højvandsikre Juelsminde by til kote 2,5 meter. Digelaget skal anlægge og drifte højvandsbeskyttelse på ca. 6 km kyststrækning og digelaget består af ca. 1350 medlemmer herunder Hedensted kommune. Afgrænsningen af digelaget kan ses på kort over Juelsminde Digelag.

Bestyrelsen i Juelsminde Digelag vil løbende udsende nyhedsbreve. 

I November udsendes ejendomsskattebilletter og der vil fremover for ejendomme, der er medlem af Juelsminde Digelag fremgå kontingent til Juelsminde Digelag. I 2022 og 2023 er beløbet 360 kr. pr år. I 2023 vil der også som en engangsopkrævning blive opkrævet 34 kr. for tinglysning. 

Spørgsmål kan rettes til JuelsmindeDigelag@hedensted.dk  

Dato for den ordinære generalforsamling i 2023 er planlagt til den 14 maj 2023 kl 14-17.00. 

 

Du skal være opmærksom på, at YouTube sætter en eller flere cookies på din enhed, når du afspiller videoen.

Filmen nedenfor viser, hvordan Juelsminde vil blive påvirket af stigende havvand, med og uden de mobile diger, der er til rådighed i dag. Det forventes, at hyppigheden og højden af den enkelte højvandshændelse vil stige over de næste årtier.