Børn med handicap

Hvis du har et barn (0 - 18 år) med handicap, så kan Børnehandicap tilbyde at rådgive og vejlede dig om økonomisk støtte, tilbud der kan afhjælpe dit barns handicap og generelle spørgsmål, der opstår, når dit barn har fået et handicap.
Blå handicap skilt

Hvad kan Børnehandicapafdelingen tilbyde dig og dit barn?

Børnehandicapafdelingen tilbyder at informere og vejlede dig og din familie om de muligheder du har for støtte til dit barn med handicap. Det gør vi ved at kigge på de regler/love, der gælder for handicappede og ud fra din og dit barns/families aktuelle situation.

Børnehandicapafdelingen kan guide dig videre til andre afdelinger i kommunen, hvis dit barn f.eks. får brug for hjælpemidler, træning, eller specialundervisning.

Tilbud, der kan være relevante for dig

Nødvendige merudgifter er økonomisk støtte til merudgifter, der er opstået, som følge af dit barns handicap.

Du kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendig og hensigtsmæssigt, at du passer dit barn i hjemmet.

For at kunne oprette en hurtig og relevant kontakt til jer som forældre vil Hedensted Kommunes dygtige fagpersoner, derfor gerne tilbyde jer vejledning i den allerførste tid efter, at det er konstateret, at jeres barn har en funktionsnedsættelse.

Kan være korte og længere forløb, hvor I får hjælp/"værktøj" til at klare hverdagen med jeres handicappede barn bedre. Samtalerne foregår hjemme hos jer eller hos os og varetages af familievejledere fra Søndergaard eller familiekonsulenter fra Familiecentret

  • Giver jer mulighed for et pusterum fra hverdagen og tid til at være sammen med jeres eventuelle andre børn
  • Giver jeres barn med handicap mulighed for at få oplevelser sammen med ligestillede og skabe venskaber.
  • Der er tilbud både i weekends, hverdage og i ferier
  • Der er tilbud både med og uden overnatning
  • Foregår på Søndergaard, Club Hub, i aflastningsfamilie men kan også foregå i jeres hjem som afløsning

Hvor forældre til børn med autisme og ADHD mødes for at dele sorger, glæder og erfaringer og for at støtte, hjælp og inspirere hinanden til at komme gennem hverdagens udfordringer.

Hvor søskende til en bror eller søster med handicap mødes for at dele erfaringer og får ny viden om sig selv og deres egen situation.

Åben rådgivning til forældre med børn med diagnoser