Vielse

For at blive gift skal den kommune, hvor I bor lave papirer på jer - også hvis I skal giftes i kirken.
Brudepar går hånd i hånd

Ønsker I at blive gift, skal I som det første udfylde en ægteskabserklæring.

Ægteskabserklæringen udfyldes ved at bruge selvbetjeningsløsningen i den grønne boks.

Dette gælder uanset, om I ønsker at blive gift i kirken, i et andet godkendt trossamfund eller på Rådhuset.

Hvis I skal giftes i kirken/andet godkendt trossamfund udsteder vi en prøvelsesattest, som vi sender til jer til udlevering til præsten. Ønsker I at blive viet på Hedensted Rådhus aftales endelig dato og tidspunkt, når vi har konstateret at alle papirer er i orden.