TIP Teamet

TIP Teamet - Teamet for Inkluderende Pædagogik er et team med 31 særligt uddannede pædagoger.
TIP Teamet skilt

Teamet har forskellige funktioner og mangeartede opgaver i Hedensted Kommunes institutioner under Læring, særligt Dagtilbud.

En del af de særligt uddannede pædagoger arbejder i Hedensted Kommunes dagtilbud efter aftale med dagtilbuddenes ledere, andre er tilknyttet den skærmede gruppe som er hjemmehørende på Lunavej i Hedensted og som kaldes Minigruppe.

Vi er normeret til 35 børn, der er fordelt på 4 grupper.

Minigruppen er en skærmet gruppe under Dagtilbudsloven. Det vil sige, at vi arbejder inden for samme rammer som alle børn i kommunens Dagtilbud.

For at komme i Minigruppe, skal der i samarbejde med barnets dagtilbud ansøges via visitationsudvalget.

Ønsker institutionerne hjælp til deres hus, søger de visitations udvalget om dette og der sendes en TIP pædagog til institutionen, der kan varetag den opgave de ønsker hjælp til.

Denne side er midlertidig, og der forventes en ny hjemmeside for TIP Teamet i løbet af 2021.