Hedenstedkortet - Bliv klogere på din kommune

Hvordan har befolkningsudviklingen været i dit nabolag? Hvordan er fordelingen af familietyper, og hvad med beskæftigelsen i området?

Hedenstedkortet hjælper dig til at blive klogere på dit lokalområde ved at slippe flere af kommunens data fri, og gøre dem tilgængelige for borgere, virksomheder og andre interesserede.

Vidste du, at tilflytterne til Hedensted Kommune i 2016 primært kom fra Horsens, Vejle og Aarhus? Eller at der pr. 1. januar 2017 er størst andel enlige kvinder i Hornsyld (ca. 31%), mens nabodistriktet Rårup pr. 1. januar 2017 har størst andel enlige mænd (ca. 27%). Ølsted er samtidig det skoledistrikt med størst andel småbørn (0-5 årige) (ca. 8%).

Hedenstedkortet indeholder information om den geografiske fordeling af borgere, virksomheder og bygningsmassen i Hedensted Kommune. Informationerne er fra januar måned indeværende år. Informationer, som i øjeblikket vises på Hedenstedkortet er:

  • Aldersfordeling
  • Familietyper
  • Statsborgerskab
  • Beskæftigelse
  • Flytninger
  • Fordeling af brancher (virksomheder)
  • Antal arbejdspladser

Informationerne i kortet vises på baggrund af Hedensted Kommunes skoledistrikter.

Du kan få adgang til de data, der ligger til grund for Hedenstedkortet på Opendata.dk (søg på 'Hedensted').

Kontakt

Thomas Frank

HR, Politik og Udvikling / Politisk koordination og økonomi

Tlf.: +4579755576

Send e-mail