Valgplakater

Der gælder særlige regler for at sætte valgplakater op. Se mere herunder.
Gade med valgplakater i lygtepæle

Når der er valg, må kandidaterne hænge valgplakater op. Det kræver IKKE en forudgående tilladelse. Partiet eller kandidaten skal blot overholde reglerne for ophængningen.
Se Indenrigsministeriets retningslinjer for ophængning af valgplakater. 


Hvornår må valgplakater hænges op?

Valgplakater til det kommende Byråds- og Regionsrådsvalg må hænges op på offentlige vej og private fællesveje fra kl. 12.00 den 4. lørdag før valgdagen, dvs. fra den 23. oktober 2021 kl. 12.00.

Hvor må valgplakaterne hænge?

  • Lysmaster 
  • Hegn 
  • Vejtræer 
  • Elmaster
  • Genstande, der er fæstnet i jorden, fx spyd, pind, strop, mv.  (A-skilte kræver tilladelse efter vejlovens § 80)

Valgplakaten skal være hængt op

  • så den ikke dækker for autoriseret afmærkning (fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lign.)
  • så den ikke forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold
  • så den i øvrigt ikke udgør en fare for trafiksikkerheden

Valgplakaterne skal forsynes med navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse på den fysiske/juridiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysningerne kan stå på bagsiden.

Hvornår skal valgplakaterne være taget ned igen?
Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.