Valgresultater FV2022

Se valgresultaterne fra Hedenstedkredsen til Folketingsvalget den 1. november 2022.
Optælling af stemmer

På linket nedenfor kan du se det endelige resultat af Folketingsvalget opgjort med både listestemmer og personlige stemmer:

Se valgresultaterne for FV2022 - Hedenstedkredsen

Du kan se, hvor mange personlige stemmer de enkelte kandidater fik ved at klikke på liste-navnet (partiet). Så får du en liste over alle de opstillede kandidater og deres personlige stemmetal.

Se stemmeprocenterne fra Folketingsvalget.