Hvem kan stemme?

Se hvilken betingelser der skal være opfyldt for at du kan stemme til folketingsvalg
Stemmeseddel lægges i stemmeurnen

Valgret til folketingsvalg har enhver, som på valgdagen:

  • har dansk indfødsret (dansk statsborgerskab)
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i riget
  • ikke er umyndig

Læs mere på valgret på økonomi- og indenrigsministeriets hjemmeside