Folkeafstemning den 3. december 2015

Der skal være folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning i Danmark

Danmark har haft et retsforbehold siden 1993. Retsforbeholdet betyder, at Danmark kun deltager i EU's samarbejde om retlige og indre anliggender på såkaldt mellemstatslig niveau. Siden 1993 er samarbejdet om retlige og indre anliggender gradvist flyttet fra mellemstatsligt til overstatsligt niveau.
Derfor deltager Danmark ikke i ny EU-lovgivning om blandt andet strafferet og politisamarbejde. I foråret 2016 forventes EU at vedtage en ny forordning om Europol, som Danmark derfor ikke kan deltage i.
Der skal vedtages et lovforslag i Folketinget for at omdanne retsforbeholdet til tilvalgsordningen. Lovforslaget indebærer, at vi afgiver suverænitet. Det er grunden til, at vi skal til folkeafstemning.