Hvem kan stemme?

Hvem har valgret til EP-valget?
Stemmeseddel lægges i stemmeurnen

Valgret til EP-valget i Danmark har alle, der er fyldt 18 år, og som herudover:

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i ét af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i ét af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til EU-valg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredieland (land udenfor EU), blive optaget på en særlig valgliste til EU-valget. Læs mere om udlandsdanskeres valgret her.

Følgende personer har derimod ikke valgret til EU-valg:

  • Udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Er du EU-borger i et andet land end Danmark, men bopælsregistreret i Danmark og gerne vil stemme, skal du ansøge. Læs mere her