Seniorpolitik

I Hedensted Kommune løser vi opgaverne indenfor seniorområdet ud fra vores kerneopgavetænkning; at borgere kan bevare eller forbedre livskvaliteten, få hjælp og støtte til, at klare sig bedre og mere selv, samt hjælpes til at tage ansvar for eget liv og selv være aktiv.
Billede af ældre ægtepar i sofa

Seniorlivet i Hedensted Kommune bygger på værdierne om en helhedsorienteret indsats, som bl.a. tager udgangspunkt i respekt for den enkelte borgers livssyn, så man kommer hele vejen rundt om borgeren både fysisk, psykisk og socialt. Derudover bygger værdierne på, at borgerne deltager aktivt i eget liv, at borgerne har mulighed for at indgå i nye fællesskaber og at pleje/hjælp foregår med størst mulig værdighed.

Her kan du læse hele seniorpolitikken