Kommuneplan 2017

Kommuneplanen er en digital plan for udviklingen af hele Hedensted Kommune. På kommuneplanens hjemmeside kan du læse mere om indholdet i kommuneplanen, og hvad den betyder for dig.
Hedensted Kommuneplan vedtaget

Kommuneplanen er den overordnede plan for, hvordan Hedensted Kommune skal udvikle sig. En kommuneplan gælder for 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplan 2017 - 2029 er en digital plan, som er opdelt i: Temaer, Retningslinjer og Lokalområdet. I Om kommuneplanen kan du læse om hvad en kommuneplan er og hvilken betydning den har for dig.

Se Kommuneplan2017.Hedensted.dk

Kommuneplanen blev endeligt vedtaget af byrådet den 27. juni 2018. Referatet fra byrådsmødet med tilhørende bilag kan ses her.

Kommuneplanen vil løbende blive opdateret med nye tillæg som kan ses på kommuneplanens hjemmeside.

Kontakt

Plan & Udvikling

Tlf.: 79755606

Send e-mail til Plan & Udvikling