Affaldshåndteringsplan 2014-2024

Hedensted Kommunes affaldshåndteringsplan 2014-2024 er vedtaget

Byrådet har på sit møde den 17. december 2014 godkendt Hedensted Kommunes affaldshåndteringsplan.

I forbindelse med vedtagelse af planen er der lagt vægt på, at affald er en ressource, og at vi fremover skal indsamle flere genanvendelige materialer fra husstandene. Det er målet at nå en genanvendelse på 50% af husholdningsaffaldet inden 2022.

Affaldsplanen har været i offentlig høring i perioden 28. august 2014 til 23. oktober 2014.

I høringsperioden er der kommet en kommentar til planen. Kommentaren har ikke givet anledning til ændringer i planen.

Se affaldshåndteringsplan 2014-2024