VVM afgørelser og høringer

Når der er lavet en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledning på siden

Afgørelser 

Afgørelse om ikke miljøvurdering, Enggårdsvej 8, 8763 Rask Mølle
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at anvendelse af slagge under en plansilo ikke skal gennemgå en miljøvurdering.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 13. december 2022 

Afgørelse om ikke VVM-pligt, Søborgvej 1A, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af et forsinkelsesbassin på matrikel nr. 7aø, Glud By, Glud, ikke skal gennemgå en miljøvurdering.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 8. december 2022 

Afgørelse om ikke VVM-pligt Gl. Remmerslund og Nordbyen
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af et ledningsnet til forsyning af Gl. Remmerslund og Nordbyen med fjernvarme ikke skal gennemgå en miljøvurdering.
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 25. november 2022

Afgørelse om ikke VVM-pligt, Hedensted øst
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af et ledningsnet til forsyning af Hedensted Øst med fjernvarme ikke skal gennemgå en miljøvurdering.
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 25. november 2022

Afgørelse om ikke VVM-pligt, Hedensted syd
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af et ledningsnet til forsyning af Hedensted Syd med fjernvarme ikke skal gennemgå en miljøvurdering.
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 25. november 2022

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af et solcelleanlæg på taget af eksisterende minkhaller ved Skovhussvinget 14 i Tørring ikke skal gennemgå en miljøvurdering.
Se afgørelse og klagevejledning
Se VVM-screening
Klagefristen udløber den 24. november 2022 

Høringer

I øjeblikket ingen aktuelle