VVM afgørelser og høringer

Når der er lavet en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledning på siden

Afgørelser

 • Afgørelse om at miljøvurdering af etablering af transmissionsledning fra Rask Mølle til Aale og ledningsnettet til fjernvarme i Aale by
  Etablering transmissionsledning fra Rask Mølle til Aale og ledningsnettet til fjernvarme i Aale by  er i forhold til det konkrete projekt vurderet til ikke at kræve en miljøvurdering.
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 20. oktober 2023

 • VVM-afgørelse og vurdering af skovrejsning på matr. nr. (6av Gramrode by, Rårup og 31g – 13g Breth by, Breth)
  Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 19. oktober 2023
 • VVM-afgørelse og vurdering af skovrejsning på matr. nr. (1h Ølsted by, Ølsted)
  Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 19. oktober 2023
 • VVM-afgørelse og vurdering af skovrejsning på matr. nr. (1a Ussinggård Hgd. Korning og 4d Eriknauer by, Hatting)
  Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 19. oktober 2023
 • Tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand fra Kildeparkens vejforlængelse i Gesager Å samt bortledning af grundvand og afgørelse efter miljøvurderingsloven
  Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at tag-, vej- og overfladevand fra vejanlægget Kildeparken, 8722 Hedensted, efter rensning og forsinkelse i bassiner, må udledes i to nye udløb i Gesager Å, der via Bygholm Å udløber i Horsens Inderfjord. Herudover må der ske bortledning af grundvand fra en del af strækningen og vi har truffet afgørelse om, at det konkrete projekt ikke kræver en nærmere vurdering af projektets miljøpåvirkning på omgivelserne.
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen er 4 uger og udløber den 17. oktober 2023.

 • VVM-afgørelse og vurdering af skovrejsning på matr. nr. 7a. Daugård by, Daugård
  Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 3. oktober 2023

Høringer