VVM afgørelser

Når der er lavet en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledning på siden

Afgørelse om ikke miljøvurdering af forslag til affaldsplan 2020-2032

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om at affaldsplan 2020-2032 ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke kræver en miljøvurdering.
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber 3. juli 2020.

VVM-anmeldelse og afgørelse for skovrejsning på matr.nr. 5a Rårup By, Rårup tilhørende ejer af Egelund 5, 7130 Juelsminde

Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
Se anmeldelse, afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 10. juni 2020

VVM-anmeldelse og afgørelse for skovrejsning på matr.nr. 2k Glattrup By, Rårup tilhørende ejer af Ikærvej 1, 7130 Juelsminde

Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
Se anmeldelse, afgørelse og klagevejledning 
Klagefristen udløber den 10. juni 2020

VVM-anmeldelse og afgørelse for skovrejsning på matr.nr. 25b, 7k og 11c Eriknauer By, Hatting tilhørende ejer af Teglværksvej 39, 8723 Løsning

Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
Se anmeldelse, afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 10. juni 2020

Langbjergvej 8, 7140 Stouby

I forbindelse med miljøgodkendelse af produktionsareal på husdyrbruget godkendes biaktivitet og træffes afgørelse om ikke-VVM-pligt af biaktiviteten varmeforsyning af beboelse på 250 m²
Se afgørelsen af den 12. maj 2020
Klagefristen udløber den 9. juni 2020