VVM afgørelser

Når du har søgt en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledningen ved at klikke på linket ved den enkelte adresse/matr.nr. herunder.

Skovrejsning på matr. nr. 1a Ussinggård Hgd., Korning

Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 14. august 2019 

Nilanvej 2, 8722 Hedensted

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at miljøvurdering ved etablering af nedsivningsanlæg ikke er nødvendig.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 12. august 2019

Remmerslundvej 30A, 8722 Hedensted 

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at miljøvurdering af etableringen af en støjvold ikke er nødvendig.
Klagefristen udløber den 2. august 2019.
Se afgørelsen

Rossen Recycling Company A/S, Frejasvej 5, 8722 Hedensted 

Hedensted kommune har truffet afgørelse om, at miljøvurdering af øgede mængder og oplag af elektronikaffald og metal ikke er nødvendig. 
Klagefristen udløber den 31. juli 2019
Se afgørelsen

Palsgaardvej 2, 7130 Juelsminde 

Hedensted kommune har truffet afgørelse om, at miljøvurdering af terrænregulering af dyrket landbrugsjord ikke er nødvendig. 
Klagefristen udløber den 26. juli 2019
Se afgørelsen

Remmerslundvej 30 og Remmerslundvej 30A, 8722 Hedensted

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at miljøvurdering ved etablering af forsinkelsesbassin på Remmerslundvej 30 og 30A, 8722 Hedensted, på matriklerne nr. 3af og 3ag Remmerslund By, Hedensted, ikke er nødvendig.
Klagefristen udløber den 18. juli 2019
Se afgørelsen