VVM afgørelser

Når der er lavet en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledning på siden

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af et ledningsnet til forsyning af kvarterene Åbrinken, Rosenvænget og Bakkegårdsparken i Uldum by med fjernvarme ikke skal gennemgå en miljøvurdering.
Se afgørelsen og klagevejledning
Klagefristen udløber den 10. december 2021 

Matr. nr. 1i Bøgballe By, Ø. Snede
Afgørelse om at der ikke er vvm-pligt ved skovrejsning og vurdering af anmeldelse af skovrejsning samt dispensation.
Se afgørelsen og klagevejledning.
Klagefristen udløber den 25. november 2021