VVM afgørelser

Når der er lavet en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledning på siden
 • Afgørelse om ikke-VVM-pligt i forbindelse med etablering af 6 jordvarmeboringer til kollektiv varmeforsyning på Vestergårdsmarken 1, 8783 Hornsyld
  Se afgørelsen
  Klagefristen udløber den 20. oktober 2020
 • Sognegårdsvej 1, 7100 Vejle
  Afgørelse om, at miljøvurdering ved etablering af forsinkelsesbassin på Sognegårdsvej 1, Lindved, 7100 Vejle, på matrikel nr. 3s Lindved By, Sindbjerg, ikke er nødvendig
  Se afgørelsen
  Klagefristen udløber den 8. oktober 2020
 • VVM-afgørelse for skovrejsning på matr.nr. 8ah, 9a og 8æ Ørum By, Ørum tilhørende ejer af Birkehøjsvej 7, 8721 Daugård Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
  Se VVM-afgørelse og klagevejledning
  Se VVM-screening
  Klagefristen udløber den 1. oktober 2020
   
 • VVM-afgørelse for skovrejsning på matr.nr. 15b og 16 Honumskov, Hvirring tilhørende ejer af Honum Skovvej 18, 8763 Rask Mølle 
  Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
  Se VVM-afgørelse og klagevejledning
  Se VVM-screening
  Klagefristen udløber den 1. oktober 2020