VVM afgørelser

Når du har søgt en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledningen ved at klikke på linket ved den enkelte adresse/matr.nr. herunder.

VVM-anmeldelse og afgørelse for skovrejsning på matr.nr. 1bd Rask Hgd., Hvirring, tilhørende ejer af Enggårdsvej 3, 8763 Rask Mølle

Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at de ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen med klagevejeldning og VVM-screning.
Klagefristen udløber den 11. oktober 2019

VVM-anmeldelse og afgørelse for skovrejsning på matr.nr. 15a Spettrup by, Urlev, tilhørende ejer af Hulvadvej 34, 8722 Hedensted

Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen med klagevejledning og VVM-screeningen.
Klagefristen udløber den 8. oktober 2019.

Overholmvej 6, 8722 Hedensted 

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at miljøvurdering af et varmepumpeanlæg til udnyttelse af overskudsvarme fra Air Liquide A/S ikke er nødvendig.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 12. september 2019