VVM afgørelser

Når du har søgt en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledningen ved at klikke på linket ved den enkelte adresse/matr.nr. herunder.

Blæsbjergvej 11, 8722 Hedensted

Hendensted Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af virksomheden Remondis A/S ikke skal gennemgå en miljøvurdering.
Klagefristen udløber den 20. juni 2019
Se afgørelsen

Remmerslundvej 30A, 8722 Hedensted 

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af en midlertidig varmepumpe ikke skal gennemgå en miljøvurdering.
Klagefristen udløber den 12. juni 2019.
Se afgørelsen

VVM-anmeldelse og afgørelse for skovrejsning på matr. nr. 5e og 24b Kragelund By, Øster Snede.

Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af
denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor
ikke er VVM-pligtig.
Anmeldelse, afgørelse og klagevejledning kan ses her