VVM afgørelser

Når du har søgt en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledningen ved at klikke på linket ved den enkelte adresse/matr.nr. herunder.

Tilladelse til etablering af minivådområde på Nørremarksvej 6, 8721 Daugård,  matr. nr. 1b Ørum By, Ørum
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om at etableringen af minivådområdet på Nørremarksvej 6, 8721 Daugård ikke kræver VVM-undersøgelse og tilladelse.
Klagefristen udløber den 11. februar 2020.
Se afgørelsen