VVM afgørelser

Når der er lavet en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledning på siden

Nørregade 53, 8783 Hornsyld 

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af virksomheden Triple A, lager til sojamelasse på Nørregade 53 i eksisterende gyllebeholder ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering. 

Se afgørelse og klagevejledning Klagefrist den 16. marts 2021 kl. 23.59.