VVM afgørelser

Når du har søgt en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledningen ved at klikke på linket ved den enkelte adresse/matr.nr. herunder.

Høring i forbindelse med VVM-screeningsafgørelse om, at en ny bro over Gudenåen ikke kræver VVM-undersøgelse
Hedensted Kommune har besluttet at udskifte broen over Gudenåen på Aagade/Bredgade, 7160 Tørring.
På baggrund af en VVM-screening forventer kommunen at træffe afgørelse om, at projektet ikke kræver en VVM-undersøgelse.
Eventuelle indsigelser eller bemærkninger til sagen skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 21. november 2019.
Se udkast til afgørelsen

VVM-afgørelse af etablering af overkørsel mellem to marker, matr. nr. 3d Bjerregård Hgd., Åle, Bjerggårdsvej 13L og matr. nr. 5k Bjerregård Hgd., Åle, Bjerggårdsvej 12L, 7160 Tørring

Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at etableringen af en overkørsel mellem to marker ikke skal miljøvurderes.
Se afgørelsen med klagevejledning
Klagefristen udløber den 3. december 2019