VVM afgørelser

Når der er lavet en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledning på siden

VVM-anmeldelse og afgørelse for en skaterbane på matr. nr. 3v - Hornsyld By, Nebsager tilhørende Hedensted Kommune
Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for en skaterbane. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt. 

Se afgørelsen

Klagefristen udløber den 21. juli 2021

 

Afgørelse om at miljøvurdering af ledningsnet ikke er nødvendig
i forbindelse med anlæggelse af et ledningsnet til fjernvarme i Hornsyld by.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 20. juli 2021

Afgørelse om, at VVM-tilladelse til etablering af stiforbindelse og parkeringspladser ved Jernbanegade og Skolegade, 8723 Løsning ikke er nødvendig.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 14. juli 2021