VVM afgørelser

Når der er lavet en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledning på siden
 • Afgørelse om ikke-VVM-pligt i forbindelse med opførelse af slamafvandingsbygning på Søndre Fælledvej 10, 7160 Tørring
  Se afgørelsen
  Klagefristen udløber den 17. november 2020

 • VVM-anmeldelse og afgørelse for skovrejsning på matr. nr. 1a Ussinggård Hgd., Korning tilhørende ejer af Ussingvej 29
  Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

  Anmeldelse, afgørelse og klagevejledning kan ses her
  Klageperioden løber fra d. 2. november til d. 23. november 2020.

 • VVM-anmeldelse og afgørelse for skovrejsning på matr. nr. 34a Klakring By, Klakring og 1a Barritskov Hgd., Barrit tilhørende ejer af Barritskovvej 36, 7150 Barrit.

  Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. 

  Anmeldelse, afgørelse og klagevejledning kan ses her:

  Klageperioden løber fra d. 5. november til d. 3. december 2020.

 • VVM-anmeldelse og afgørelse for skovrejsning på matr. nr. 3e, 6a, 6c, Plovstrup By, Tørring og matr.nr. 14 az, Tørring By, Tørring.

  Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

  Anmeldelse, afgørelse og klagevejledning kan ses her:

  Klageperioden løber fra d. 11. november til d. 9. december 2020.

 • VVM-anmeldelse og afgørelse for skovrejsning på matr. nr. 8a Remmerslund By, Hedensted tilhørende ejer af Hovedvejen 56.

  Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

   Anmeldelse, afgørelse og klagevejledning kan ses her: