Vandhandleplan 2009 - 2015

Hedensted Byråd har vedtaget Vandhandleplan 2009 - 2015

Planens baggrund og formål

Byrådet vedtog i 2012 den 1. udgave af vandhandleplanen, som er Hedensted Kommunes udmøntning af de statslige vandplaner for perioden 2009-15. Statens vandplaner blev underkendt med Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december 2012. Dermed bortfaldt også Vandhandleplanen.

De statslige vandplaner er i oktober 2014 vedtaget i en ny udgave. Hedensted Kommunes har nu vedtaget 2. udgave af Vandhandleplanen, som tager udgangspunkt i den reviderede statslige vandplan for perioden 2009-15. Vandhandleplanen får virkning året ud.

I den mellemliggende periode har Hedensted Kommune løbende arbejdet med at realisere en række indsatser, som forbedrer tilstanden i vandløbene. På den baggrund har vi lagt vægt på at redegøre for, hvor langt vi er i realiseringen af indsatserne, fremfor at prioritere indsatserne. Vandhandleplanen afspejler, at Hedensted Kommune i det store hele har været i stand til at realisere indsatserne i den statslige vandplan på trods af vanskelighederne med at få vedtaget den endelige Vandplan.

Se Vandhandleplan 2009 - 2015

Du har mulighed for at klage over Vandhandleplanen

Evt. klage indgives til Hedensted Kommune via klageportalen senest den 10. november 2015. Klageportalen tilgås via www.borger.dk  eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Evt. søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen den 14. oktober 2015.

Se klagevejledning her