Udkast iht. Miljøbeskyttelses- og Husdyrloven

Her kan du se udkast til afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrloven.

Tilladelse til diffus afledning af 150.000 m3 vand på matr.nr. 2m Uldum By, Uldum i forbindelse med midlertidig grundvandssænkning under byggeprojekt
Tilladelsen gælder indtil den 1. april 2021.
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 3. december 2020