Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2015-2020

Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2015-2020 – Separering af kloaksystem i en del af Kragelund – H. Thomsens Vej, K. Bordings Vej, M. Iversens Vej og etablering af regnvandsbassin ved Herredsvej 19, 8723 Løsning

Den 15. januar 2019 blev forslag til tillæg 14 til spildevandsplanen politisk behandlet og vedtaget at sende i 8 ugers offentlig høring.  
Forslag til tillæg 14 til spildevandsplanen er udarbejdet for at danne plangrundlag for separering af kloaksystemet på H. Thomsens Vej, K. Bordings Vej, M. Iversens Vej og en del af Herredsvej, 8723 Løsning og optagelse af regnvandsbassin ved Herredsvej 19 i spildevandsplanen.

Se spildevandsplantillægget

Offentlig fremlæggelse

Forslag til tillæg 14 til spildevandsplanen offentliggøres og fremlægges i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 6 i 8 uger i perioden fra den 17. januar 2019 til den 14. marts 2019. Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til planforslaget. Herefter vil der blive taget endelig politisk stilling til planforslaget. 
Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal helst sendes via mail til naturogmiljo@hedensted.dk. Ellers kan de sendes pr. brev til Hedensted Kommune, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, så vi har det senest den 14. marts 2019.  

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget screening af spildevandsplantillægget. I screeningen er det vurderet, hvorvidt tillægget har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra dette spildevandsplantillæg ikke er væsentlig. Der er således ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven. 

Se screening af spildevandsplantillæg