Forslag til tillæg nr. 39 til Spildevandsplan 2015-2020

Nedlæggelse af Korning Renseanlæg, og anlæg af transportledning til spildevand

Den 2. marts 2021 blev forslag til tillæg 39 til spildevandsplanen politisk behandlet og vedtaget, at sende i 8 ugers høring. Forslag til tillæg 39 til spildevandsplanen er udarbejdet for at danne plangrundlag for nedlæggelse af Korning Renseanlæg samt anlæg af transportledning til spildevand.
Se spildevandsplantillægget 

Offentlig fremlæggelse

Forslag til tillæg 39 til spildevandsplanen offentliggøres og fremlægges i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 6 i 8 uger, i perioden 9. marts 2021 til den 4. maj 2021. Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal helst sendes via mail til spildevand@hedensted.dk. Ellers kan de sendes pr. brev til Hedensted Kommune, Stationsparken 1, 7160 Tørring, så vi har det senest den 4. maj 2021.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget screening af spildevandsplantillægget. I screeningen er det vurderet, hvorvidt tillægget har en væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra dette spildevandsplantillæg ikke er væsentlig. Der er således ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.
Se screening af spildevandsplantillæg