Forslag til tillæg 18 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020

Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Skolegade i Løsning omfattet af lokalplan 1120.

Den 24. april 2019 blev forslag til tillæg 18 til spildevandsplanen politisk behandlet og vedtaget at sende i 8 ugers offentlig høring.  

Forslag til tillæg 18 til spildevandsplanen er udarbejdet for at danne plangrundlag for spildevandskloakering af nyt boligområde ved Skolegade i Løsning omfattet af lokalplan 1120.

Se spildevandsplantillægget 

Offentlig fremlæggelse

Forslag til tillæg 18 til spildevandsplanen offentliggøres og fremlægges i henhold til Spildevandsbekendt-gørelsens § 6 i 8 uger i perioden fra den 4. juli 2019 til den 29. august 2019. Herefter vil der blive taget endelig politisk stilling til planforslaget. 

Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal helst sendes via mail til spildevand@hedensted.dk. Ellers kan de sendes pr. brev til Hedensted Kommune, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, så vi har det senest den 29. august 2019.  

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget screening af spildevandsplantillægget. I screeningen er det vurderet, hvorvidt tillægget har væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra dette spildevandsplantillæg ikke er væsentlig. Der er således ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven. 

Se screening af spildevandsplantillæg