Indsatsplaner

Her kan du se forslag til indsatsplaner og vedtagne indsatsplaner i høring

Indsatsplaner i høring

Hedensted Kommune offentliggør hermed handlingsplanen for den kommunale rottebekæmpelse 2021-2024.
Handlingsplanen er udarbejdet og offentliggjort efter § 5 i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 1686 af 12. december 2018.
Se Rottehandlingsplan 2021-2024
Klagefristen udløber den 14. juli 2021 

Endeligt vedtagne indsatsplaner

I øjeblikket ingen aktuelle