Afgørelser iht. VVM

Når du har søgt en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledningen ved at klikke på linket ved den enkelte adresse/matr.nr. herunder.

Afgørelse om, at VVM-tilladelse til ændring af renseanlæg på matrikel nr. 1dq Hornsyld By, Nebsager, Nørregade 28, 8783 Hornsyld ikke er nødvendig
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 17. januar 2019

VVM-anmeldelse og afgørelse for skovrejsning på matr. nr. 2a Belle By, Stouby tilhørende Niels Jørgen Utoft
Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Anmeldelse, afgørelse og klagevejledning kan ses her