Afgørelser iht. VVM

Når du har søgt en VVM afgørelse, kan du se afgørelsen og klagevejledningen ved at klikke på linket ved den enkelte adresse/matr.nr. herunder.

Afgørelse om, at VVM-tilladelse til projekt med etablering af bebyggelse, vej- og parkeringsareal samt etablering af afvanding via grønne kiler og render til forsinkelsesbassin på matr.nr. 17mn Klakring By, Klakring, Strandhusevej 27, 7130 Juelsminde, ikke er nødvendig
Hedensted Kommune har truffet screeningsafgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21 vedrørende etablering af bebyggelse, vej- og parkeringsareal og forsinkelsesbassin på Strandhusevej 27, 7130 Juelsminde
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 1. marts 2018

VVM-afgørelse vedr. skaterbane på Skolevej 2 og 4, 8721 Daugård
Se afgørelse
Klagefristen udløber den 28. februar 2018

Screeningsafgørelse om miljøvurdering – Nedsivningsbassiner Lille Dalby Bakker, 8722 Hedensted
Se afgørelse
Klagefristen udløber den 15. februar 2018