Affaldsplan

Her kan du se Hedensted Kommunes kommende affaldsplan 2020-2032

Affaldsplanen 2020-2032 i offentlig høring 

Byrådet vedtog den 27. maj at sende forslaget til Hedensted Kommunes kommende affaldsplan 2020-2032 ”Mere genanvendelse – det er sund fornuft” i offentlig høring i 8 uger fra den 2. juni - 29. juli 2020.
Her kan du læse affaldsaplanen og indsende kommentarer og idéer 

Kommentarer og idéer forelægges Udvalget for Teknik og Byrådet, der behandler disse ved de politiske møder i september.
Affaldsplanen 2020-2032 ”Mere genanvendelse – det er sund fornuft” forventes endelig godkendt i oktober. 

Afgørelse om miljøvurdering af forslag til affaldsplan 2020-2032
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at affaldsplanen 2020-2032 ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke kræver en miljøvurdering.
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 3. juli 2020.