Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Vækst & Klima 2022-2025
Mødedato: 30. maj 2023
Mødested: Tørring

Dagsordenpunkter

69. Compas - samarbejdsaftale og budgetoplæg

70. Behandling af bemærkninger til Plansstrategi 2023

71. Igangsætning af Kommmuneplantillæg for Landsbyer

72. Kommuneplantillæg Boliger - Afledte anlægsudgifter - Infrastruktur

73. Debatfase for foranstående planlægning for et erhvervsområde ved Vestvejen og afkørsel 57

74. Igangsætning af planlægning for Helheden - Første etape af nyt boligområde vest for Hedensted

75. Parkeringsnorm ved almene boligprojekter

76. Landbrugspartnerskab

77. Økonomioplæg for Klimasekretariatet for 2024

78. Proces omkring Open Call for vindmøller

79. Orientering om status for ny spildevandsplan

80. Orienteringssager

81. Månedsopfølgning for april måned 2023

82. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

83. Eventuelt

84. Godkendelsesark

85. Udvikling af almene boliger i Ølholm

86. Lukket sag: Drøftelse af status på budget