Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Vækst & Klima 2022-2025
Mødedato: 27. marts 2023
Mødested: Tørring

Dagsordenpunkter

46. Orientering om Tørring Bydelsplan

47. Udvikling af almene boliger i Ølholm

48. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 for campingområde på Hjarnø

49. Forslag til tillæg 53 til spildevandsplanen, spildevandskloakering af boliger omfattet af lokalplan 1175, Melhedevej, Tørring

50. Proces for vindenergi

51. Igangsætning af klimalavbundsforundersøgelser

52. Orienteringssager

53. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

54. Eventuelt

55. Godkendelsesark