Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Vækst & Klima 2022-2025
Mødedato: 13. juni 2022
Mødested: Mødelokale 5 Tørring

Dagsordenpunkter

82. Hedensted Midtbyplan - Byens Gulv mm

83. Status på lokale udviklingsplaner

84. Præsentation af projektet på Tørring Torv

85. Fremtidig udvikling af Kilde Allé - etape og økonomi

86. Anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag, miljøkonsekvensvurdering ( VVM) og projektledelse af højvandssikringen af Juelsminde

87. Hedensted Kommunes Grønne Fond

88. Status på Varmeplanlægning

89. Skema B vedrørende almene boliger på Overholmvej i Hedensted

90. Betinget godkendelse samt udsendelse af projektforslag i høring

91. Månedsopfølgning april 2022

92. Udkast til Kommunalbestyrelsens strategi 2022-2025

93. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

94. Orienteringssager

95. Eventuelt

96. Lukket punkt: Indledende budgetdrøftelser

97. Godkendelsesark