Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025
Mødedato: 8. marts 2023
Mødested: Tørring

Dagsordenpunkter

28. Serviceeftersyn af dagsordener og skabelon.

29. Termovej på Vestergårdsmarken i Hornsyld

30. Anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning Kilde Allé, Hedensted

31. Anlægsbevilling til skitseprojekt ved ombygning af krydset Kirkevej og Brædstrupvej, Tørring

32. Skiltning af cykelrute

33. Forslag til lokalplan 1183 - Boliger i Kysthaven - mindre ændringer af lokalplan 1031

34. Rottehandlingsplan 2023-2025

35. Opdatering af regulativ for erhvervsaffald

36. Opdatering af regulativ for husholdningsaffald

37. Nummerpladeskanning på genbrugsstationerne

38. Orientering om regler for miljøtilsyn

39. Orienteringssager

40. Fastsættelse af mødedatoer i 2023 - Foreninger m.fl

41. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

42. Eventuelt

43. Godkendelsesark