Udvalget for Teknik & Miljø - Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025
Mødedato: 12. januar 2022
Mødested: Mødelokale 2 Tørring Kantinen

Dagsordenpunkter

1. Valg af formand og næstformandKlik her for at folde ud og læse mere om Valg af formand og næstformand

2. Samarbejde i udvalget og formandsskabets rolleKlik her for at folde ud og læse mere om Samarbejde i udvalget og formandsskabets rolle

3. Introduktion til området Teknik og MiljøKlik her for at folde ud og læse mere om Introduktion til området Teknik og Miljø

4. Udpegning af medlemmer og suppleanter til diverse råd, nævn mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Udpegning af medlemmer og suppleanter til diverse råd, nævn mv.

5. Forslag til Lokalplan 1153 - Boliger, Nordmarksvej, Glud - Fornyet høringKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til Lokalplan 1153 - Boliger, Nordmarksvej, Glud - Fornyet høring

6. Forslag til ændret anvendelse ved Hans Jensens Vej, TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til ændret anvendelse ved Hans Jensens Vej, Tørring

7. Legalitetskontrol af takstfastsættelsen for Hedensted SpildevandKlik her for at folde ud og læse mere om Legalitetskontrol af takstfastsættelsen for Hedensted Spildevand

8. Tillæg til anlægsbevilling - Anlæg af cykel og gangsti mellem Skolegade og Jernbanegade i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Tillæg til anlægsbevilling - Anlæg af cykel og gangsti mellem Skolegade og Jernbanegade i Løsning

9. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

10. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignendeKlik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

11. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

12. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark