Udvalget for Teknik & Miljø - Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025
Mødedato: 8. juni 2022
Mødested: Mødelokale 2 Tørring Kantinen

Dagsordenpunkter

100. Biodiversitet i kommunale vejrabatter, rundkørsler og grønne områderKlik her for at folde ud og læse mere om Biodiversitet i kommunale vejrabatter, rundkørsler og grønne områder

101. Godkendelse af strategi for biodiversitetKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af strategi for biodiversitet

102. Opfølgning på vandværksmøde 2022 - henvendelse fra Claus ThaisenKlik her for at folde ud og læse mere om Opfølgning på vandværksmøde 2022 - henvendelse fra Claus Thaisen

103. Tillæg 49 til spildevandsplan 2015-2020 - Planlagt spildevandskloakering af nyt opland, lastbilparkering ved exit 57Klik her for at folde ud og læse mere om Tillæg 49 til spildevandsplan 2015-2020 - Planlagt spildevandskloakering af nyt opland, lastbilparkering ved exit 57

104. Tillæg til anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning af kildeparken etape 3. HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Tillæg til anlægsbevilling til erhvervsbyggemodning af kildeparken etape 3. Hedensted

105. Forslag til lokalplan 1178 for boligområde Fejring Enge i Hedensted - Etape 2Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1178 for boligområde Fejring Enge i Hedensted - Etape 2

106. Høringssvar til vandområdeplanerne 2021-2027Klik her for at folde ud og læse mere om Høringssvar til vandområdeplanerne 2021-2027

107. Gudenåkomitéen og landbrugets fælles høringssvar til Vandområdeplan 3Klik her for at folde ud og læse mere om Gudenåkomitéen og landbrugets fælles høringssvar til Vandområdeplan 3

108. Anlægsbevilling for et erhvervsareal på Erhvervsparken i Ølholm, med anlæggelse af fordelingsvej.Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling for et erhvervsareal på Erhvervsparken i Ølholm, med anlæggelse af fordelingsvej.

109. Græsslåning ved Disc Golf banen ved Hedensted søerneKlik her for at folde ud og læse mere om Græsslåning ved Disc Golf banen ved Hedensted søerne

110. Etablering af fælles service- og garagefaciliteter for Materielgården, brandvæsen og ambulance i Klakring Klik her for at folde ud og læse mere om Etablering af fælles service- og garagefaciliteter for Materielgården, brandvæsen og ambulance i Klakring

111. Status på VarmeplanlægningKlik her for at folde ud og læse mere om Status på Varmeplanlægning

112. Principgodkendelse af skovrejsning Hedensted folkeskovKlik her for at folde ud og læse mere om Principgodkendelse af skovrejsning Hedensted folkeskov

113. Forslag til takster 2023 for områderne Affald og RotterKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til takster 2023 for områderne Affald og Rotter

114. Fremtidig udvikling af Kildeparken - etaper Klik her for at folde ud og læse mere om Fremtidig udvikling af Kildeparken - etaper

115. Månedsopfølgning april 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning april 2022

116. Udkast til Kommunalbestyrelsens strategi 2022-2025Klik her for at folde ud og læse mere om Udkast til Kommunalbestyrelsens strategi 2022-2025

117. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

118. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

119. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignendeKlik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

121. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark