Udvalget for Teknik & Miljø - Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025
Mødedato: 4. maj 2022
Mødested: Tørring

Dagsordenpunkter

71. Flytning af opgaver mellem udvalgKlik her for at folde ud og læse mere om Flytning af opgaver mellem udvalg

72. Endelig vedtagelse af lokalplan 1157 for boliger ved Boestholtvej i KlakringKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1157 for boliger ved Boestholtvej i Klakring

73. Igangsætning af planlægning for Fejring Enge - etape IIKlik her for at folde ud og læse mere om Igangsætning af planlægning for Fejring Enge - etape II

74. Miljøtilsynsplan 2022-2025Klik her for at folde ud og læse mere om Miljøtilsynsplan 2022-2025

75. Miljøtilsynsindsats 2023 - fastlæggelse af årets kampagnerKlik her for at folde ud og læse mere om Miljøtilsynsindsats 2023 - fastlæggelse af årets kampagner

76. Orientering om tilsynsberetning for kommunens miljøtilsyn i 2021Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om tilsynsberetning for kommunens miljøtilsyn i 2021

77. Landzonesag vedrørende ansøgning om tilladelse til 25 allerede opstillede campingvogne i AaleKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag vedrørende ansøgning om tilladelse til 25 allerede opstillede campingvogne i Aale

78. Forslag til tillæg 48 til spildevandsplanen – spildevandskloakering af erhvervsområde ved Kildeparken Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til tillæg 48 til spildevandsplanen – spildevandskloakering af erhvervsområde ved Kildeparken

79. Asfaltarbejder på kommuneveje og cykelstier i 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Asfaltarbejder på kommuneveje og cykelstier i 2022

80. Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje 2022

81. Anlægsbevilling til forundersøgelser på vandplansprojekter i Skjold å og Åstrup kær vandsystemKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til forundersøgelser på vandplansprojekter i Skjold å og Åstrup kær vandsystem

82. Fastlæggelse af linjeføring og skitseprojekt for anlæg af ny Vej i Hedensted Syd fra Hovedvejen til DaugårdvejKlik her for at folde ud og læse mere om Fastlæggelse af linjeføring og skitseprojekt for anlæg af ny Vej i Hedensted Syd fra Hovedvejen til Daugårdvej

83. Naturgenopretning i Åstup Kær - EU LIFE Bioscape projektKlik her for at folde ud og læse mere om Naturgenopretning i Åstup Kær - EU LIFE Bioscape projekt

84. Tilladelse til at etablere højvandsdige ved Bugten 1-26, 7130 JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Tilladelse til at etablere højvandsdige ved Bugten 1-26, 7130 Juelsminde

85. Høringssvar til forslag til Natura 2000-planer 2022-2027Klik her for at folde ud og læse mere om Høringssvar til forslag til Natura 2000-planer 2022-2027

86. Godkendelse af strategi for biodiversitetKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af strategi for biodiversitet

87. Sikring af grundvand indenfor BNBO- boringsnære beskyttelsesområderKlik her for at folde ud og læse mere om Sikring af grundvand indenfor BNBO- boringsnære beskyttelsesområder

88. Ønske fra Ove K. Nielsen om drøftelse af procedurer for udvælgelse af firmaer i forbindelse med udbudKlik her for at folde ud og læse mere om Ønske fra Ove K. Nielsen om drøftelse af procedurer for udvælgelse af firmaer i forbindelse med udbud

89. Ønske fra Ove K. Nielsen om status på Ørumvej og HøjlykkevejKlik her for at folde ud og læse mere om Ønske fra Ove K. Nielsen om status på Ørumvej og Højlykkevej

90. Orientering om årligt møde med VandværkerneKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om årligt møde med Vandværkerne

91. Opsamling i udvalgene på seminar for KommunalbestyrelsenKlik her for at folde ud og læse mere om Opsamling i udvalgene på seminar for Kommunalbestyrelsen

92. Status på Ukraine situationenKlik her for at folde ud og læse mere om Status på Ukraine situationen

93. Månedsopfølgning pr. marts 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning pr. marts 2022

94. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

95. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignendeKlik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

96. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

97. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark