Udvalget for Teknik & Miljø - Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025
Mødedato: 2. februar 2022
Mødested: Mødelokale 2 Tørring Kantinen

Dagsordenpunkter

13. Introduktion til planområdetKlik her for at folde ud og læse mere om Introduktion til planområdet

14. Orientering om prioritering af planer og projekter i PlanKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om prioritering af planer og projekter i Plan

15. Endelig vedtagelse af lokalplan 1146 - Boliger ved Rådhusparken i UldumKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1146 - Boliger ved Rådhusparken i Uldum

16. Forslag til lokalplan 1157 for boliger ved Boestholtvej i KlakringKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1157 for boliger ved Boestholtvej i Klakring

17. Dispensation fra Lokalplan nr. 1031, Kysthaven 16, 7130 JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Dispensation fra Lokalplan nr. 1031, Kysthaven 16, 7130 Juelsminde

18. Landzonesag på Gludvej ved JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Gludvej ved Juelsminde

19. Flexboligsag i Hosby ved JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Flexboligsag i Hosby ved Juelsminde

20. Endelig godkendelse af tillæg 46 til spildevandsplanen efter endt høringKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig godkendelse af tillæg 46 til spildevandsplanen efter endt høring

21. Forslag - Tillæg nr. 45 til spildevandsplanen - Separatkloakering af Anemonevej med flereKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag - Tillæg nr. 45 til spildevandsplanen - Separatkloakering af Anemonevej med flere

22. Forslag - Tillæg nr. 47 til spildevandsplanen - Separatkloakering af fremtidigt boligområde ved TykmosevejKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag - Tillæg nr. 47 til spildevandsplanen - Separatkloakering af fremtidigt boligområde ved Tykmosevej

23. Regulativ for husholdningsaffaldKlik her for at folde ud og læse mere om Regulativ for husholdningsaffald

24. Godkendelse af nye vedtægter for AFLDKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af nye vedtægter for AFLD

25. Tilføjelse af stier til Stiplan 2020 - 2030Klik her for at folde ud og læse mere om Tilføjelse af stier til Stiplan 2020 - 2030

26. Ansøgning til cykelpuljen - Udvælgelse af cykelstiprojekterKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning til cykelpuljen - Udvælgelse af cykelstiprojekter

27. Anlægsbevilling til byggemodning - Nordmarksvej, GludKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til byggemodning - Nordmarksvej, Glud

28. Ændring af nyt vejnavn til del af boligområde øst for Constantiavej - lokalplan 1141Klik her for at folde ud og læse mere om Ændring af nyt vejnavn til del af boligområde øst for Constantiavej - lokalplan 1141

29. Fælles kommunal indsats for rekruttering og fastholdelseKlik her for at folde ud og læse mere om Fælles kommunal indsats for rekruttering og fastholdelse

30. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

31. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignendeKlik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

32. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

33. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark