Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 14. april 2015
Mødested: Kantinen Uldum

Dagsordenpunkter

46. Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til reparation af Hjarnø færgeleje

47. Anlægsbevilling til vedligehold af broer 2015

48. Anlægsbevilling til byggemodning Skovhavegård, Stouby

49. Udbud af vintertjeneste

50. Hjemtagning af drift af Kalhave Genbrugsstation samt opdateret kompetenceoverdragelser til Østdeponi

51. Indsamling og håndtering af husholdningsaffald

52. Landzonesag på Snaptun Strandvej i Snaptun

53. Orientering om planlægning for en ny omfartsvej vest om Ørum - status og fremadrettede muligheder

54. Lukket punkt - Kondemnering af ejendom

55. Lukket punkt - kondemnering af ejendom

56. Lukket punkt - Kondemnering af ejendom

57. Ansøgning om fjernelse af 530 meter beskyttet jorddige

58. Bidrag til Region Midtjyllands debatoplæg om revision af Råstofplan 2012

59. Vandhandleplan 2009-15

60. Opfølgning på Borgmesterpagten

61. Orientering om møde i Grønt Råd

62. Orientering - månedsopfølgning februar 2015

63. Orienteringssager

64. Eventuelt