Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 5. september 2017
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

122. Endelig vedtagelse af lokalplan 1105 for Sneppevej - byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21.Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1105 for Sneppevej - byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21.