Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg 2022-2025
Mødedato: 31. januar 2022
Mødested: Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

13. Præsentation af Velfærdsrådgivningen

14. Læringsinformation og styringsværkstøjer for voksenhandicapområdet

15. Fælles kommunal indsats for rekruttering og fastholdelse

16. Opstart af drift for demensplejehjem

17. Udpegning af repræsentant til §17. Stk. 4 udvalg vedrørende ungestrategi

18. Orientering

19. Punkter til næste møde

20. Eventuelt

21. Digital godkendelse af referat

22. Præsentation af funktionsområdet Stab og Udvikling