Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg 2022-2025
Mødedato: 5. december 2022
Mødested: Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

121. Status på projekt: Nærhed i omsorg

122. Orientering om Sundhedsreformen og sundhedsklynger

123. Årsberetning for magtanvendelse 2020-2021

124. Værdighedspolitikken 2023-2026

125. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2023

126. Tillæg til anlægsbevilling til demensplejehjem

127. Udpegning af repræsentant til kapacitetsudvalget i Hedensted Kommune

128. Dialogmøder i 2023

129. Månedsopfølgning oktober 2022

130. Orientering

131. Konferencer og invitationer

132. Kommende punkter

133. Digital godkendelse af referat