Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 30. marts 2020
Mødested: Udvalgsmødet aflyses

Dagsordenpunkter

27. Udvalgsmødet den 30. marts 2020 aflyses