Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 14. januar 2019
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

1. Anvendelse af midler til medbestemmelse på plejehjem

2. Temadrøftelse: Mentalsundhed

3. Præsentation af enhed: Kom godt hjem

4. Medicindosering

5. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019

6. Nedsættelse af styregruppe for demensbyggeri

7. Månedsopfølgning - November måned. Budget 2018

8. Konferencer og invitationer

9. Orientering den 14. januar 2019

10. Punkter til næste møde den 4. februar 2019

11. Eventuelt

12. Lukket punkt