Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 13. januar 2020
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

1. Præsentation af tilbud der støtter op om det gode liv - borgeren kan klare sig bedre og mere selv

2. Orientering om forebyggelsesstrategi Børn og Unge

3. Godkendelse af kvalitetsstandarder

4. Undersøgelse af interessen for etablering af bofællesskaber i Hedensted Kommune

5. Orientering

6. Konferencer og invitationer

7. Punkter til næste møde

8. Eventuelt