Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

66. Godkendelse af tilsynspolitik for §§ 83, 83 a og 86 i Lov om Social Service

67. Orientering om arbejdet med sammenhæng og ledelse i Social Omsorg

68. Orientering om Strategiplan 2019/ 2020

69. Orientering om arbejdet med Tryk - Træk kommunikation

70. Anlægsområdet - input til Byrådets drøftelser af budgetforslag 2020-2023

71. Årsrapport 2018 for utilsigtede hændelser

72. Dialogmøder

73. Orientering

74. Konferencer og invitationer

75. Punkter til næste møde

76. Eventuelt